Wybieraj nasze produkty

Zdobądź znak Produkt Warmia Mazury dla swojego produktu, usługi lub wydarzenia organizowanego w naszym regionie! Zasady ubiegania się o używanie znaku są określone szczegółowo w regulaminie. Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatu jest miejsce wytwarzania produktu, prowadzenia usługi czy odbywania sie wydarzenia. Poniżej przedstawiamy dokumenty niezbędne do otrzymania certyfikatu.

 


O znak Produkt Warmia Mazury mogą się starać wszystkie firmy, które wytwarzają swoje produkty, oferują usługi lub organizują wydarzenia na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz prowadzą działalność gospodarczą co najmniej 24 miesięce licząc do dnia złożenia wniosku.

Pobierz regulamin
 

Aby ubiegać się o przyznanie prawa do używania znaku Produkt Warmia Mazury należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i złożyć go w Departamencie Koordynacji Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pobierz wniosek z edytowalnymi polami
(Wniosek po wypełnieniu edytowalnych pól należy wydrukować celem podpisu)

Pobierz wniosek do wypełnienia ręcznie

 

Wniosek jest rozpatrywany przez powołany w tym celu Zespół Opiniodawczo-Doradczy, który występuje do Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego o przyznanie wnioskodawcy prawa do używania znaku.

Pobierz logo znaku

O przyznaniu prawa do używania znaku decyduje Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Firma, która otrzymała pozytywną decyzję, podpisuje umowę na korzystanie ze znaku.

 

Podmiot, który uzyskał prawo do korzystania ze znaku otrzymuje certyfikat wręczany podczas Gali Produkt Warmia Mazury.

 

Dołączyli do nas

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego