Wybieraj nasze produkty

Doceniaj lokalne produkty

Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego podjął działania dotyczące wykreowania produktu regionalnego w postaci marki „Produkt Warmii i Mazur”. W tym celu opracowany został specjalny znak o tej nazwie wraz regulaminem jego stosowania. Celem głównym tego działania jest wzrost konkurencyjności i atrakcyjności gospodarczej regionu Warmii i Mazur. Spopularyzowanie znaku następować będzie na przestrzeni najbliższych miesięcy poprzez specjalną kampanię informacyjno-promocyjną o zasięgu regionalnym (I etap) i krajowym (II etap).

Dowiedz się więcej ...

Jak zdobyć znak "Produkt Warmia Mazury"?

Zdobądź znak Produkt Warmia Mazury dla swojego produktu, usługi lub wydarzenia organizowanego w naszym regionie! Zasady ubiegania się o używanie znaku Produkt Warmia Mazury są określone szczegółowo w regulaminie. Podstawowym warunkiem uzyskania certyfikatu jest miejsce wytwarzania produktu, prowadzenia usługi czy obywania się imprezy.
Dowiedz się więcej ...


Dołączyli do nas

 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI
logo regionalnego programu operacyjnego
godło województwa
logo UE

„Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy”

Projekt dofinansowany ze Środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz z budżetu samorządu województwa warmińsko-mazurskiego